ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ ชุมชนที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน

วันไหว้พระจันทร์ปีนี้ ร่วมชมจันทร์ยามค่ำ ดูโคม ชมศิลปะ ภายใต้บรรยากาศย่านตึกเก่าที่ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ จัดโดน มหาวิทยาลัยศิลปากร ร้่วมกับบริษัท ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ จำกัด
Visitors: 8,174