คุณหมอ 25

คุณหมอ 25

คุณลุงหมอไพโรจน์เป็นคุณหมอที่ชาวชุมชนเลื่อนฤทธิ์ให้ความรัก เคารพ มากที่สุด ท่านเป็นอาจารย์หมอศิริราช เป็นที่เคารพรักของลูกศิษย์ลูกหาและเพื่อนร่วมงานมากมาย ในราวปี 2511  ท่านได้มาเซ้งตึกแถวเล็กๆในชุมชนเลื่อนฤทธิ์ เป็นที่ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ใกล้สี่แยกวัดตึก ถนนเยาวราช ท่านจะมาเปิดคลินิกในตอนเช้าๆ ก่อนจะไปทำงานที่โรงพยาบาล ศิริราช และจะกลับมาคลีนิคเพื่อดูแลรักษาคนไข้อีกครั้งในช่วงเย็น คุณลุงหมอไพโรจน์เป็นคุณหมอที่มีความเมตตาสูง ท่านรักษาคนไข้ทั้งที่เป็นคนในชุมชนและคนจากทั่วทุกสารทิศ โดยจะคิดค่าบริการรักษาเพียงครั้งละ 25 บาทเท่านั้น ในหลายครั้ง ก็จะมีคนไข้ที่ยากจน คุณหมอไม่คิดค่ายา ค่ารักษา เลยก็มี คนไข้ส่วนใหญ่ที่มาหาคุณลุงหมอที่คลีนิค มักจะมีอาการเจ็บไข้ทั่วไป คุณลุงหมอก็จะสั่งจ่ายยา และมักจะพูดกับคนไข้เสมอว่า “บ่อ เซียง กัง ๆ” แปลว่า ไม่เป็นไรๆ แต่ถ้าคนไข้ที่มารับการรักษามีอาการเจ็บป่วยรุนแรง คุณลุงหมอก็จะแนะนำให้ไปโรงพยาบาล โดยให้คำแนะนำกับคนไข้หรือญาติคนไข้ว่าจะต้องไปติดต่อกับแผนกใดหรือคุณหมอท่านใด ในหลายๆกรณี คุณหมอจะช่วยประสานและติดต่อคุณหมอเฉพาะทางในโรงพยาบาลให้ ต่อมาในภายหลัง ด้วยภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่สูงขึ้น คุณหมอได้ขึ้นค่ารักษาพยาบาลเป็น 30 บาท ซึ่งเทียบกับการไปรักษาพยาบาลคลินิกที่อื่นในสมัยนั้น ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่าสองถึงสามร้อยบาท 

มีชาวบ้านชุมชนเลื่อนฤทธิ์ท่านหนึ่งเคยถามคุณหมอว่า ทำไมคุณหมอเป็นถึงระดับอาจารย์ แล้วยังคิดค่ารักษาต่ำมาก ถูกมาก คุณหมอตอบว่า ในช่วงเวลาช่วงหนึ่งของชีวิตท่าน ตอนที่คุณพ่อของท่านจะจากไป คุณหมอเป็นอาจารย์หมอ พยายามรักษาและช่วยชีวิตท่าน แต่ไม่สามารถช่วยได้ สิ่งที่คุณหมอได้เห็นก็คือเมื่อคนเราจากไป ก็ไปมือเปล่า คุณหมอจึงบอกว่า คุณหมอเองจะพยายามจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้ดีที่สุด ในสุดท้ายร่างกายที่เห็น ก็ต้องไปมือเปล่า ระหว่างที่มีชีวิตอยู่ จะสร้างบุญสะสมบุญให้มากที่สุด

ในราวปี 2544 มีนายทุนกลุ่มหนึ่งได้ไปทำสัญญาเพื่อพัฒนาโครงการห้างสรรพสินค้าบนชุมชนเลื่อนฤทธิ์ โดยอ้างว่าคนในชุมชนเห็นด้วย เมื่อชาวบ้านได้รับจดหมายบอกเลิกสัญญาเช่าและให้ย้ายออกอย่างไม่รู้ตัว จึงเป็นวันที่เกิดความโกลาหลมากที่สุดวันหนึ่ง คุณลุงหมอกล่าวอย่างติดตลกว่า ถ้าใครไม่เคยเห็น “เจ๊กตื่นไฟ” ให้มาดูบรรยากาศของชุมชนในวันที่ลูกบ้านได้รับจดหมายบอกเลิกสัญญาและให้ส่งมอบคืนบ้านในวันนั้น

คุณลุงหมอได้เป็นศูนย์กลางและเป็นผู้นำของชุมชนเลื่อนฤทธิ์ ซึ่งมีทั้งคนไทยเชื้อสายจีน และคนไทยเชื้อสายอินเดีย การที่ลุงหมออยู่ในชุมชนมานาน ทำให้รู้จักสมาชิกของชุมชนเกือบทุกคน รู้จักโคตรเหง้าเหล่ากอ นิสัยใจคอของชาวบ้าน ทำให้คุณหมอเป็นที่เคารพ มีบารมี และได้ความยอมรับเป็นอย่างสูงจากชุมชน คุณลุงหมอเป็นผู้นำธรรมชาติ ทำให้การรวมกันของชาวบ้านแม้จะมีความขัดแย้งกันอยู่เนืองๆ คุณลุงหมอก็พยายามช่วยเตือนสติ และให้สมาชิกชุมชนร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการรักษาชุมชนของตน คุณลุงหมอได้ช่วยกรุณาประสานงานกับผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง จนในท้ายที่สุด ชุมชนก็ได้มีโอกาสในการเจรจาสัญญาเช่ากับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เพื่อทำการบูรณะอาคารและพื้นที่ในรูปแบบอนุรักษ์ และเพื่อจะได้กลับมาใช้ประโยชน์ทำมาหากินเหมือนเช่นเคย ปัจจุบัน อาคารในชุมชนเลื่อนฤทธิ์ได้ทำการบูรณะซ่อมแซมจนใกล้แล้วเสร็จ และจะสามารถเปิดใช้งานได้ในระยะเวลาอันใกล้

คุณลุงหมอไพโรจน์ได้ถึงอนิจกรรมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563  รวมศิริอายุได้ 86 ปี  

คุณงามความดี และบุญกุศลที่คุณลุงหมอ ศาสตราจารย์เกียรติคุณไพโรจน์ อุ่นสมบัติ ได้ทำสั่งสมมาตลอดชีวิต รวมทั้งสั่งสอนให้ลูกศิษย์และคนรอบข้างได้ตระหนักถึงภารกิจและหน้าที่ที่ดีที่มนุษย์ในสังคมพึงจะกระทำ จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลัง ได้นำเอาไปใช้เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม  ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์  โปรดดลบันดาลให้ผลแห่งคุณงามความดี และกุศลกรรมที่คุณหมอได้กระทำมา จงดงบันดาลส่งดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วย เทอญ

เคารพรักและอาลัย

ชุมชนเลื่อนฤทธิ์

Visitors: 8,172