กระดานข่าวชุมชน

บรรยากาศการประชุม สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ จำกัด 

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563  ณ. โรงแรมมิราม่า ชั้น 2 ห้องมิราม่าฮอล

ในโอกาสนี้ ทางบริษัทได้ มีนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

และจัดเก้าอี้การประชุม ให้มีระยะห่าง ตามนโยบายของรัฐบาล

Visitors: 6,499