กิจกรรมจิบชาย่านเก่า

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ ได้จัดกิจกรรม จิบชาย่านเก่า 
โดยมีการเสวนา ขอขอบคุณวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมเสวนาและให้ความรู้ในวันนี้ เฮียสมชัย กวางทองพาณิชย์, อาจารย์วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์, อาจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ และอาจารย์กรรณิการ์ สุธิรัตนาภิรมย์ ผู้ดำเนินรายการ
Visitors: 8,172